Pravila korištenja

Opći uvjeti korištenja i ugovaranja

 

Sarajevo, 01.04.2020. godine.

eKupon doo (u daljnjem tekstu, „Korpa”) s domenom i s njom povezanu mobilnu aplikaciju, kao i na sva s njim povezana mrežna mjesta ili mrežna mjesta na koja Korpa objavljuje poveznice putem www.korpa.ba, kao i njena pridružena društva i saradnike, kako je navedeno u Prilogu I (u daljem tekstu “Stranice”. Korištenjem Stranice prihvaćate ove uvjete korištenja. Ako se ne slažete s njima, molimo vas da je ne koristite.

Korpa ovime stavlja na raspolaganje korisnicima (u daljnjem tekstu, „Korisnik” ili „Korisnici”) mrežno mjesto Korpa i mobilnu aplikaciju  (u daljnjem tekstu, skupno, „Platforma”).

U skladu s odredbama važećeg zakonodavstva, u nastavku su navedeni sljedeći identifikacijski podaci vlasnika mrežnog mjesta:

Naziv tvrtke: eKupon doo 

Registrirano sjedište: Sarajevo

Podaci o registraciji u trgovačkom registru: xxxx

Porezni broj:xxx


Predmet 

eKupon doo (u daljem tekstu “Korpa”) je kompanija čija je osnovna djelatnost promocija te s toga I razvoj i upravljanje platformom putem koje pojedine lokalne trgovine na više područja mogu ponuditi ili uključiti svoje proizvode i/ili usluge putem mobilne ili mrežne aplikacije na platformu (u daljnjem tekstu, „Aplikacija”) te, u vidu pomoćne usluge, gdje je to primjenjivo i ako je tako zatraženo putem Aplikacije od strane korisnika Aplikacije i korisnika navedenih lokalnih trgovina, djelovati kao posrednik u neposrednoj isporuci proizvoda.

Korpa je stoga razvila Platformu putem koje raznovrsni trgovci s kojima Korpa može imati komercijalni ugovor za korištenje platforme nude i/ili uključuju niz proizvoda i/ili usluga. Kupci mogu zatražiti kupnju i/ili preuzimanje proizvoda i usluga od takvih trgovaca osobno putem ovlaštenja koje im daju treće strane prilikom narudžbe putem Platforme. U takvim slučajevima Korpa djeluje samo kao posrednik i stoga ne može preuzeti niti preuzima ikakvu odgovornost za kvalitetu proizvoda ili za propisno pružanje usluga koje nude izravno trgovci ili takve treće strane.

Nadalje, Korpa je platforma namijenjena posredništvu pri ugovaranju usluga „na zahtjev“ na daljinu elektronskim putem. Njezin je cilj olakšati osobama kojima je potrebna pomoć u vezi s isporukama, osobnom kupnjom i/ili preuzimanjem proizvoda od lokalnih trgovaca (u daljnjem tekstu: „Kupci“) izvršavanje isporuka delegiranjem naloga trećim stranama koje su voljne dobrovoljno izvršiti nalog koji su im dodijelili Kupci (u daljnjem tekstu: „Zastupnici“).

Zastupnici su mreža samozaposlenih profesionalaca koji rade s aplikacijom Korpa. Kad požele pružati svoje usluge, prijavljuju se na platformu Korpa i obvezuju se da će u određenom roku izvršiti uslugu koju im je Kupac povjerio putem gore navedenog naloga. Prema tome, Korpa ne može biti odgovorna za rokove isporuke jer će oni ovisiti o uspješnom poslovanju lokalnih trgovina, pripremi narudžbi, samim Zastupnicima i podacima koje sami Kupci daju prilikom slanja narudžbe, ili pak njihovoj dostupnosti i odgovoru u vrijeme isporuke. U vezi s tim, rokovi isporuke navedeni na mrežnom mjestu navode se isključivo okvirno.

U čitavim ovim Općim uvjetima korištenja i Kupci i Zastupnici nazivat će se  „Korisnicima Platforme”.

 

Uvjeti korištenja

Pristupanjem Platformi i dobrovoljnim kreiranjem profila svi Korisnici prihvaćaju te izričito i nedvosmisleno pristaju na ove Opće uvjete korištenja i ugovaranja te na Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima.

 

Pristup i registracija za kupce

Kako biste postali Kupac na ovoj Platformi, nužno morate ispunjavati sljedeće uvjete:

Morate imati najmanje 18 godina.

Morate istinito popuniti obavezna polja obrasca za registraciju kojima se traže osobni podaci kao što su korisničko ime, adresa e-pošte, telefonski broj i broj bankovne kartice.

Morate prihvatiti ove Uvjete korištenja i ugovaranja.

Morate prihvatiti  Pravila zaštite privatnosti i zaštite podataka.

Morate prihvatiti Pravila kolačića.

Korisnik jamči da su svi podaci u vezi s njegovim/njezinim identitetom i podacima koji su poslani društvu Korpa putem prijavnih obrazaca za Platformu istiniti, tačni i potpuni. Osim toga, Korisnik se obvezuje ažurirati svoje podatke.

Ako Korisnik navede bilo kakve lažne, netačne ili nepotpune podatke ili ako Korpa smatra da postoje osnovani razlozi za sumnju u istinitost, tačnost ili integritet takvih informacija, Korpa može uskratiti tom Korisniku trenutni ili budući pristup i korištenje Platformom ili bilo koji sadržaj i/ili usluge s nje.

Prilikom registracije na Platformu Korisnici moraju odabrati korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka strogo su povjerljivi, osobni i neprenosivi. Kako bi povećali sigurnost računa, Korpa preporučuje Korisnicima da ne upotrebljavaju iste podatke za prijavu kao na ostalim platformama. Ako Korisnik upotrebljava iste podatke za prijavu kao na drugim platformama, Korpa neće moći jamčiti sigurnost računa niti osigurati da Korisnik bude jedina osoba koja se prijavljuje u taj račun.

Korisnici se obvezuju da neće otkrivati pojedinosti svog računa ili dopustiti pristup trećim stranama. Korisnici su isključivo odgovorni za bilo kakvu upotrebu takvih podataka ili usluga na mrežnom mjestu od treće strane, uključujući i izjave i/ili sadržaje na Platformi ili bilo koje druge radnje izvršene na Platformi pod njihovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Korisnik je jedini vlasnik sadržaja koji je unio na Platformu. Nadalje, registracijom na Platformu i pristankom na ove Opće uvjete i odredbe Korisnik dodjeljuje Korpi, u odnosu na sadržaj koji Korisnik može pružiti, neopozivu, globalnu i prenosivu licencu, besplatno, s pravom da podlicencira, upotrebljava, kopira, modificira, stvara izvedene radove, distribuira, objavljuje i koristi se njime na bilo koji način koji Korpa smatra prikladnim, sa ili bez daljnje komunikacije s Korisnikom i bez potrebe za plaćanjem bilo kakvih naknada za takvu upotrebu.

Korpa ne može jamčiti identitet registriranih korisnika te stoga neće biti odgovorna za korištenje identiteta registriranog korisnika od neregistriranih trećih strana. Korisnici se obvezuju odmah obavijestiti Korpu putem komunikacijskih kanala koje pruža Korpa ako njihovi podaci za prijavu budu ukradeni, otkriveni ili izgubljeni.

3.1 Profil

Da bi završili registraciju na Platformi, korisnici moraju navesti određene podatke, kao što su korisničko ime, adresa e-pošte, telefonski broj, podaci o bankovnoj kartici itd. Nakon dovršetka postupka registracije, svi Korisnici mogu pristupiti svom profilu, dovršiti ga ili urediti i / ili poništiti registraciju, ako smatraju prikladnim. Korpa ne pohranjuje podatke o uplatama korisnika koje obrađuje i pohranjuje davatelj usluga platnog prometa, kako je opisano u ovim Općim uvjetima i odredbama te u Pravilima o zaštiti privatnosti.

 3.2. Poništenje ili krađa kreditne kartice

Budući da Korpa ne može jamčiti za identitet registriranih Korisnika, Korisnici su dužni obavijestiti Korpu ako posjeduju dokaze da je kreditna kartica povezana s njihovim Korpa profilom ukradena i/ili da ju je treća strana zloupotrijebila. Stoga, s obzirom na to da Korpa i njena platforma za plaćanje aktivno štite Korisnike primjenom odgovarajućih sigurnosnih mjera, ako korisnik ne obavijesti Korpa o nestaloj kartici Korpa neće snositi odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu od strane trećih osoba na Korisnikovom računu. Korpa savjetuje Korisnicima da prijave policiji bilo kakvu krađu, pljačku ili sumnju na zloupotrebu svoje kreditne kartice.

Ako je potrebno, Korpa se obvezuje na saradnju s Korisnikom i nadležnim tijelima kako bi osigurala pouzdane dokaze o krivom terećenju. U slučaju prijevare, Korpa zadržava pravo poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu biti nužne ako mu je nanijeta šteta zloupotrebom mrežnih stranica. 

 

Pružanje usluge. Uvjeti davanja ovlaštenja

Kad Korisniku koji je registriran kao Kupac zatreba pomoć u obavljanju zadatka, Korisnik mora pristupiti internetskoj platformi ili relevantnoj Korpa aplikaciji i zatražiti uslugu koristeći navedene elektroničke metode. Osnovna usluga dostave uključuje prikupljanje i naknadnu isporuku proizvoda na i s adresa koje odredi Kupac, pod uvjetom da se nalaze na području na kojem Korpa posluje. Isto tako, Kupac može zatražiti od Zastupnika da osobno kupi proizvode u njegovo ime te da ih preuzme i dostavi na navedene adrese. Zastupnik se obvezuje u okviru ovlaštenja da će obaviti kupnju proizvoda koje je Kupac naručio, u njegovo ime i u skladu s njegovim/njezinim pojašnjenjima i specifikacijama.

Kupci su isključivo odgovorni za davanje tačnih adresa za isporuku i preuzimanje na Platformi te stoga oslobađaju društvo Korpa i Zastupnika od bilo kakve odgovornosti za nemar ili grešku u preuzimanju ili isporuci narudžbe, ako im je uzrok netačna adresa za preuzimanje i dostavu. Kao rezultat gore navedenog, Kupac snosi troškove koji proizlaze iz davanja netačne adrese za preuzimanje i dostavu na Platformi.

Kupac je dužan dostaviti sve informacije, uz što više detalja, o usluzi na koju se dodjela odnosi i, ako je to primjenjivo, u odnosu na proizvod za koji Kupac traži od Zastupnika kupnju u fizičkoj trgovini u njegovo/njezino ime. Kako bi to učinio, Kupac može ostaviti bilo kakve komentare koje može smatrati korisnim u odjeljku „komentari”, kao i, gdje je to prikladno, podijeliti fotografiju sa Zastupnikom radi identifikacije narudžbe. Kupac će biti u stalnom kontaktu sa Zastupnikom i može komunicirati s njim/njom u bilo kojem trenutku kako bi bio siguran da će Zastupnik izvršiti zadani nalog prema uputama Kupca.

Kako bi se olakšala izravna komunikacija sa Zastupnikom te u slučaju bilo kakvih incidenata prilikom obrade narudžbe i/ili radi informiranja o bilo kakvim promjenama u pogledu iste, Korpa korisnicima stavlja na raspolaganje interni sistem za tekstualni razgovor (chat) koji omogućuje izravan i neposredan kontakt između Korisnika i Zastupnika dok se narudžba izvršava. Sesija chata deaktivirat će se čim Korisnik dobije proizvod ili narudžba bude otkazana iz bilo kojeg mogućeg razloga. Ako se Korisnik želi obratiti Zastupniku ili Korpi nakon dovršetka narudžbe, mora u tu svrhu upotrijebiti obrazac za kontakt dostupan putem Platforme i obratiti se službi za korisnike.

Korisnik oslobađa Korpu i Zastupnika od odgovornosti za bilo kakav nemar ili pogrešku u naznakama koje je Kupac dao za kupnju proizvoda koji je naručen za kupnju u fizičkoj trgovini u njegovo/njezino ime. Kao rezultat toga, Kupac će snositi troškove nastale u slučaju unosa netačnih podataka o proizvodima putem Platforme (kao što je netačna adresa ili proizvod).

Ako se cijena proizvoda i/ili usluge ne pojavi na platformi, a s obzirom na to da su cijene koje se pojavljuju na Platformi isključivo okvirne, Kupac može odrediti približnu cijenu. U tom slučaju Zastupnik može osobno kupiti uslugu ili proizvod na temelju procjene Kupca, a nikada u vrijednosti većoj od 30% iznad navedene procjene. Ako je cijena viša, Zastupnik će kontaktirati Kupca kako bi ga/je obavijestio o toj situaciji, a Kupac će donijeti konačnu odluku o tome hoće li nastaviti s osobnom kupnjom u trgovini. Korpa može dati približnu procjenu cijene samo u svrhu pomaganja Korisniku, a takva procjena ni u kojem slučaju neće biti obvezujuća kao konačna cijena koju plaća Korisnik. 

Ako proizvod i/ili usluga nisu dostupni, Zastupnik mora nazvati Kupca kako bi ustanovio koje su raspoložive mogućnosti. Ako Kupac ne prihvati nijednu od mogućnosti koje je naveo Zastupnik i stoga nije zainteresiran za alternativne mogućnosti, on/ona mora prihvatiti pravila otkazivanja navedena u ovim Općim uvjetima korištenja (Odjeljak 9). Ako se Kupac ne javlja na telefon, Zastupnik će pričekati 5 minuta prije nego ode.

Ako Kupac nije na dogovorenom mjestu za dostavu,  Zastupnik će zadržati proizvod 24 sata, ili 5 minuta u slučaju kvarljivih proizvoda. Osim toga, Kupac mora snositi 100% cijene osnovne usluge dostave, kao i cijenu proizvoda ako je kupljen ili ugovoren putem Zastupnika na zahtjev Kupca te će morati platiti novu uslugu kako bi dobio proizvode koji nisu isporučeni. Zastupnik ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za propadanje ili istek roka uporabe proizvoda na koji se zadatak odnosi.

Kad zadatak bude dovršen, ako je zahtjev uključivao fizičku kupovinu proizvoda, Zastupnik će uručiti Kupcu fizičku kopiju računa za takav proizvod i/ili ga dostaviti e-poštom. Ako je predmet dostave isključivo isporuka proizvoda,  Zastupnik će ga dostaviti Kupcu u tačno vrijeme i na navedeno mjesto. Navedeno nema utjecaja na elektronski račun za uslugu koji će Kupac primiti na adresu e-pošte povezanu s njegovim/njezinim računom.

U tom trenutku, Korisnik koji je primatelj usluge koju je korisnik odredio u narudžbi ili bilo koja treća strana koju je za to ovlastio mora potvrditi dodijeljena ovlaštenja potpisom na Zastupnikovom uređaju. Korpa ne može provjeriti vjerodostojnost Korisnikova potpisa. Ako Korisnik dobije potvrdu da je narudžba izvršena bez potvrde naloga, bilo osobno ili putem ovlaštenog primatelja, dužan je odmah obavijestiti Korpu kako bi Platforma mogla poduzeti odgovarajuće korake. Korpa zadržava pravo provjere bilo kakve komunikacije ove vrste koju je Korisnik ostvario u svrhu potvrde i nadzora.

HRANA / PAKIRANI PROIZVODI: Korpa preporučuje da prilikom naručivanja prehrambenih proizvoda uz davanje ovlaštenja Korisnici zatraže od Zastupnika i/ili restorana ili ustanove koja nudi proizvode, koristeći se komunikacijskim kanalima dostupnim na Platformi, informacije o sadržaju i sastavu naručenih prehrambenih proizvoda.

 

Povrat proizvoda 

Ako Kupac želi vratiti proizvod ili podnijeti pritužbu u vezi s pružanjem usluge, ne dovodeći u pitanje sposobnost društva Korpa kao posrednika u njezinu rješavanju, stranka s krajnjom odgovornošću uvijek je trgovac kod kojeg je kupnja izvršena. Ako Kupac dobije povrat kupovne cijene, trgovac će odlučiti kako će izvršiti povrat novca (gotovina, kreditna kartica, vaučer za trgovinu itd.), bez obzira na to vrši li Korpa povrat u ime lokalnog trgovca. Stoga će povrat proizvoda kupljenog od strane Zastupnika u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao Kupac u svakom slučaju biti podložno pravilima za povrat samog trgovca.

Kako određeni poslovni subjekti možda nemaju poslovne prostore otvorene za javnost, Korisnici im neće moći pristupiti u svrhu obrade bilo kakvih pritužbi ili povrata. U takvim se slučajevima moraju obratiti korisničkoj službi društva Korpa kako bi dobili potrebnu pomoć i podršku kroz komunikacijske kanale dostupne putem Platforme.

Bez obzira na gore navedeno, u konkretnom slučaju narudžbi izvršenih putem Platforme upotrebom padajućeg izbornika za McDonald'sove proizvode, Kupac mora prigovore rješavati izravno s Korpom.

Ako korisnik želi povrat proizvoda jer se ne podudara s narudžbom izvršenom kroz platformu, on/ona mora dostaviti fotografiju kompletne narudžbe zajedno s popisom netačnih ili nedostavljenih proizvoda, kao i ostale dokaze da traženi proizvod nije zadovoljio.

Kupac mora provjeriti proizvode koje je Zastupnik dostavio na adresu za isporuku prije potpisivanja i potvrđivanja ovlaštenja. Navedenim potpisom Kupac potvrđuje i odobrava ovlaštenje, osobnu kupovinu ili uslugu izvršenu u njegovo/njezino ime. Osim toga, Kupac izjavljuje da treća strana smije potvrditi izvršenje naloga u njegovo/njezino ime, na primjer ako Kupac nije na konačnoj adresi dostave ili je odredio treću stranu za preuzimanje i potpisivanje. Kupac (i/ili navedena treća strana) je stoga odgovoran za provjeru je li pružena usluga adekvatna, kao i, gdje je to primjenjivo, za prikupljanje dostatnih dokaza da ona to nije.

U svakom slučaju, odluka o tome je li povrat opravdan bit će uvijek na trgovcu. Kupac je stoga dužan obavijestiti Korpu o bilo kojem sporu koji može nastati putem komunikacijskih kanala koje je Korpa uspostavila za tu svrhu.

Cijene usluge i naplata

Registracija i korištenje Platforme potpuno su besplatni za Korisnike.

Korištenje Platforme od strane Zastupnika i trgovaca može značiti s tim povezane troškove na temelju odredišta na kojem se koristi Platforma za pružanje usluga.

Kupac mora platiti samo svaku uslugu koju zatraži putem Platforme zbog korištenja Platforme za naručivanje proizvoda i komunikaciju putem nje, te za usluge dostave ili obavljanje naloga koje pružaju treće strane. Osim toga, za usluge koje uključuju kupnju proizvoda, Korisnik mora platiti cijenu tog proizvoda. Registracijom putem Platforme i unosom potrebnih bankovnih podataka Korisnici izričito ovlašćuju Korpu da izdaje račune za plaćanje zatraženih usluga, uključujući cijenu i dostavu naručenih proizvoda.

Ukupna cijena svake usluge može se sastojati od varijabilnog postotka na temelju broja prijeđenih kilometara i vremena koje je Zastupnik utrošio, kao i, gdje je to primjenjivo, u slučajevima kad korisnik zahtijeva fizičku kupovinu proizvoda ili usluge, cijene koju utvrđuje svaki pojedinačni trgovac. Korpa zadržava pravo promjene cijene na temelju prijeđene udaljenosti i/ili vremenskog termina u kojem se usluga obavlja. U skladu s ovim uvjetima, Kupac ima pravo znati približnu naknadu za uslugu prije ugovaranja i formaliziranja plaćanja, osim u slučaju ako korisnik nije naveo adresu preuzimanja. Naknada za uslugu dostave može varirati u slučaju više sile izvan kontrole društva Korpa koja znači povećanje navedene naknade.

Naknada može sadržavati napojnice za Zastupnika i/ili lokalnu prodavnicu, čiji će iznos biti isključivo i u cijelosti na volju Korisnika.

Korpa zadržava pravo promjene cijena u bilo kojem trenutku. Takve promjene stupaju na snagu odmah nakon objave. Korisnik izričito ovlašćuje Korpu da mu šalje elektroničkim putem, na adresu e-pošte koju je korisnik naveo tokom postupka registracije, račune za ugovorene usluge. Ako je potrebna ispostava fakture, korisnik mora unijeti relevantne porezne podatke u platformu prije slanja narudžbe.

Ako Korisnik otkaže uslugu nakon što se potvrdi priprema narudžbe od strane lokalnog trgovca a pri tome Korisnik bude o tome obaviješten, Korpa ima pravo naplatiti od Kupca naknadu. Isto tako, ako je Korisnik zatražio od Zastupnika da kupi proizvod u njegovo ime, a Korisnik otkaže narudžbu nakon izvršene kupnje, Korisnik će snositi troškove usluge isporuke koju je pružio Zastupnik, kao i cijenu proizvoda. Sve navedeno ne dovodi u pitanje Kupčevu mogućnost da zatraži novu uslugu kako bi mogao izvršiti povrat za kupljene proizvode ili da mu budu isporučeni na drugu adresu. U slučaju proizvoda koji nisu kvarljivi, Korisnik može ostvariti svoje pravo na povlačenje u odnosu na trgovca koji mu/joj je prodao proizvode. Ako Korisnik želi ostvariti to pravo putem Korpe, mora zatražiti novu uslugu.

         6.1. Platforme za plaćanje

Plaćanje proizvoda i/ili usluga ponuđenih putem Platforme i onih koje se fizički prodaju u restoranima i/ili trgovinama i dostavljaju kupcima na usmjereni način privremeno se izvršava spram društva Korpa, a ono ga zatim prosljeđuje  restoranima i/ili trgovinama s kojima ima poslovni sporazum. Restorani i/ili povezane ustanove ovlašćuju Korpa da prihvati plaćanje u njihovo ime. Plaćanje cijene bilo kojeg proizvoda (kao što su hrana, piće, poklon itd.) koje je pravilno izvršeno spram Korpa stoga će ukloniti obvezu Kupca da plati navedenu cijenu u restoranu i/ili povezanim objektima.

Slično tome, plaćanje od strane Kupca oslobađa ga bilo koje obveze u odnosu na Zastupnika, s obzirom na to da potpuna isplata oslobađa Kupca od bilo koje obveze koju bi Korisnik mogao imati u odnosu na partnere i/ili Zastupnike.

Plaćanje Kupaca za proizvode i/ili usluge zaprimaju računi društva Korpa putem neke ustanove za elektroničko plaćanje. Ustanove za elektroničko plaćanje ovlaštene su pružati regulirane platne usluge na svim područjima u kojima Korpa posluje i koja su u skladu s važećim propisima koji se primjenjuju na platne usluge za platforme kao što je Korpa.

Koristeći se pružateljem plaćanja čije su usluge ugovorene u ovu svrhu i s jedinom svrhom verifikacije dostavljenih sredstava plaćanja, Korpa zadržava pravo da kao mjeru sprječavanja prijevara zatraži predautorizaciju plaćanja za proizvode naručene putem platforme. Takva predautorizacija ni u kojem slučaju ne uključuje plaćanje cjelokupnog iznosa narudžbe jer se ono vrši isključivo nakon što se proizvodi stave na raspolaganje Korisniku ili iz razloga navedenih u ovim općim uvjetima i odredbama.

Kako bi Korisnicima pružio veću podršku, Korpa će biti njihova prva tačka kontakta i preuzet će odgovornost za plaćanja izvršena putem platforme. Takva odgovornost uključuje povrat novca ili robe, otkazivanja i rješavanje sporova u ranoj fazi te ne dovodi u pitanje bilo koje radnje koje Korpa može poduzeti u odnosu na lokalne poslovne subjekte kao jedine fizičke prodavače proizvoda koje naručuju Korisnici.

U skladu s gore navedenim, u slučaju spora Korpa će pružiti prvu liniju podrške i nadoknaditi štetu korisniku ako to smatra opravdanim.

Ako Korisnik ima problema s napretkom svoje narudžbe, on/ona se može obratiti korisničkoj službi društva Korpa putem komunikacijskih kanala dostupnih Korisnicima na Platformi.

 

Cijena proizvoda i/ili usluga koji se pojavljuju na Platformi

Sve cijene navedene na Platformi uključuju sve poreze primjenjive u državi iz koje Korisnik posluje te će u svakom slučaju biti izraženi u službenoj valuti države iz koje Korisnik posluje.

U skladu s gornjom tačkom 6., cijene koje se primjenjuju na svaku uslugu bit će objavljene na Platformi, ovisno o gore navedenim specifičnim karakteristikama, a primjenjivat će se automatski u posljednjoj fazi postupka ugovaranja.

Međutim, cijene proizvoda koji se prodaju u restoranima i/ili trgovinama na Platformi Korpa mogu biti samo okvirne. U svakom slučaju, one odgovaraju proizvodima koji se prodaju u ugostiteljskim objektima i/ili trgovinama i određuju ih isključivo oni sami. Kupac se može obratiti Zastupniku kako bi dobio potvrdu konačne cijene naručenih proizvoda.

Korisnik pretpostavlja da se, u svakom slučaju, cijena nekih proizvoda može promijeniti u stvarnom vremenu, ovisno o poslovnom subjektu koji ih prodaje i raspoloživosti zaliha. Korisnik se može obratiti Korpi radi bilo kakvih informacija o poslanoj narudžbi.

U skladu s ranije navedenim, Kupac odobrava Zastupniku putem zahtjeva za kupovinu i dostavu putem platforme ovlaštenje za osobnu kupovinu proizvoda, u njegovo ime i po cijeni koju određuju trgovci. Kupac može biti u izravnom kontaktu sa Zastupnikom, kako prilikom narudžbe, tako i tokom isporuke, kako bi obavijestio Zastupnika o proizvodu koji se naručuje.

 

Promotivni kodovi i/ili ostale ponude i popusti

Promotivni kodovi i/ili ostale ponude i popusti ponuđeni putem Platforme moraju biti ispravno uneseni u aplikaciju prije narudžbe. U suprotnom, neće ih se uzeti u obzir i Korisnik neće moći uživati u njihovim pogodnostima.  

Korpa može u bilo kojem trenutku i jednostrano pružiti kredite za upotrebu unutar Platforme ili besplatnu dostavu određenim korisnicima. Korisnik potvrđuje i prihvaća da se krediti i besplatna poštarina moraju koristiti u roku od šest (6) mjeseci od dana kada je kreditna ili besplatna poštarina postala dostupna korisniku na Platformi.

Kad Korpa zatraži otkaz u skladu s odjeljkom 9. U nastavku, Kupcu će biti osigurana valjanost promotivnog koda i/ili ostalih ponuda i popusta za buduću upotrebu.  Kad otkazivanje zatraži Korisnik, primjenjivat će se odjeljak 9. u nastavku.

Korpa zadržava pravo poništavanja ponuđenih promotivnih kodova i/ili ostalih ponuda i popusta ako dozna za njihovu zloupotrebu (poput, između ostalog, iskorištenja promotivnog kôda kad osoba koja ga iskorištava nije njegov zakoniti primatelj, masovni prijenos kodova ili prodaja kodova i popusta). Nadalje, Korpa zadržava pravo primjene sankcija korisnicima u iznosu za koji je Društvo oštećeno kao rezultat takve upotrebe.

Korpa neće prihvatiti nikakvu odgovornost u slučaju da zbog događaja više sile ili drugih događaja izvan kontrole Korpa ili čija je potreba opravdana, bude prisiljen otkazati, skratiti, produžiti ili izmijeniti uvjete promotivne akcije.

Posebice, Korpa neće prihvatiti nikakvu odgovornost ako mrežno mjesto ne bude dostupno u bilo koje vrijeme tokom promotivnih akcija ili zbog kvara u automatiziranom sistemu promotivnih akcija.

Promotivni kodovi nisu kumulativni. Korisnik može imati samo 1 (jedan) promotivni kod po narudžbi. APP će automatski odabrati promotivni kôd koji će se primijeniti.

Zauzvrat, promotivni se kodovi ne mogu koristiti u promocijama ponuđenim u APP-u.

Zabranjeno je da se isti korisnik nekoliko puta registrira radi sticanja nezakonitih pogodnosti koje nisu u dobroj vjeri, zlonamjerne ili su u suprotnosti s našim uvjetima i odredbama.

Pravo na povlačenje i otkazivanje narudžbi

U skladu s prirodom usluge koju nudi Korpa, Korisnik je svjestan da, kad Zastupnik jednom dobrovoljno prihvati narudžbu, smatra se da je izvršenje naloga za kupovinu započelo te da Korisnik stoga više nema pravo besplatnog odustajanja od korištenja zatražene usluge.

     Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, naknade za otkazivanje mogu ovisiti o sljedećim faktorima:


ako je restoran ili poslovni subjekt već prihvatio narudžbu i počeo je pripremati, Korisniku će se naplatiti cijena proizvoda. Korisnik će biti obaviješten o prihvaćanju od strane restorana putem Platforme i/ili putem e-pošte na adresu koju je korisnik registrirao.  

Ako korisnik otkaže narudžbu nakon što ju je Zastupnik prihvatio na obradu, korisniku će se naplatiti naknada za otkazivanje. Korisnik će putem Platforme biti obaviješten o prihvaćanju od strane Zastupnika.

Ako su restoran ili poslovni subjekt i Zastupnik prihvatili narudžbu na obradu, korisniku će se naplatiti i cijena proizvoda i naknada za otkazivanje.

Korisnik može provjeriti ukupne naknade za otkazivanje za svaku narudžbu pomoću opcije „Otkaži“ na Platformi. Korisniku će se unaprijed prikazati naknada koja se primjenjuje na temelju gore opisanih faktora.

U određenim gradovima naknade za otkazivanje neće biti moguće vidjeti izravno na Platformi. U takvim će slučajevima primjenjivi troškovi otkaza biti oni koji su navedeni u Prilogu II.

Osim toga, ako je Zastupnik već kupio naručeni proizvod ili je ugovorio uslugu u vrijeme otkazivanja, korisnik može zatražiti od Zastupnika da ga vrati. U tu svrhu Korisnik mora platiti cjelokupnu cijenu i troškove isporuke proizvoda, kao i troškove usluge povrata. Ako je Zastupnik uspio vratiti proizvod, njegova vrijednost bit će vraćena Korisniku koji, kako je gore navedeno, mora platiti troškove dvije usluge preuzimanja i dostave, kao i uslugu povrata. Povrat će u svakom slučaju biti podložan pravilima trgovca o povratu i Kupac stoga izjavljuje da je svjestan da u slučaju kvarljivih proizvoda (npr. hrane) povrat možda neće biti moguć i Korpa će stoga imati pravo naplatiti Kupcu proizvod koji je već kupio Zastupnik u okviru njegovog/njenog ovlaštenja, kao i troškove usluge dostave.

Ako je Kupac dao netačnu adresu za isporuku proizvoda, on/ona može unijeti novu adresu u bilo koje vrijeme pod uvjetom da je u istom gradu kao izvorna narudžba i da se radi o gradu u kojem Korpa nudi svoje posredničke usluge. U tom slučaju Kupac će naručiti novu uslugu te pristaje na naplatu odgovarajućih iznosa za novu isporuku. Ako je adresa u drugom gradu u odnosu na prvobitno zadanu, ona se ne može mijenjati za isporuku u novom gradu. Narudžba će tada biti otkazana, a Kupac će snositi nastale troškove u skladu s ovom odredbom.

Korpa zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez potrebe za opravdanim razlogom. U slučaju otkazivanja od strane Korpe, Korisnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Korpa ima službene obrasce za povrat koji su dostupni potrošačima na službenim jezicima zemalja u kojima Korpa djeluje, ovisno o usluzi koju pruža. Potrošači mogu zatražiti gore navedene obrasce za povrat putem korisničke službe društva Korpa, a mogućnost pristupa bit će im poslana automatski. E-poruka potrošača mora navesti tačnu lokaciju s koje se zahtjev podnosi, a ona mora biti ista kao i mjesto na kojem se usluga treba izvršiti. U slučaju sumnje, zahtjev za povrat treba podnijeti s drugog mjesta.     

Posebni uvjeti za usluge kupovine naručene putem Korpa

Korisnik može putem Platforme osobno zatražiti kupnju od strane Zastupnika za odabrane proizvode i/ili usluge koje nude poslovni subjekti s kojima Korpa može, ali ne mora imati ugovor o poslovnoj saradnji. Korištenjem padajućeg izbornika unutar Platforme Korisnik može birati između brojnih unaprijed određenih mogućnosti kojima mogu biti naznačene karakteristike i cijena proizvoda ili usluge, a ponekad čak i fotografija, no isključivo u ilustrativne svrhe.

Ako Korisnik želi doznati sastav i nutritivne podatke o proizvodima dostupnim na Platformi, mora se izravno obratiti svakom poslovnom subjektu (koristeći se podacima za kontakt koje Korpa pruža korisnicima) kako bi pristupio cjelovitim podacima o proizvodima.

Nakon što je Korisnik odabrao jednu od opcija, on/ona također može izvršiti narudžbu koristeći polje za slobodan unos teksta predviđen za detaljnije informacije ili upute za Zastupnika koji će je izvršiti.

Korištenjem navedenog polja za slobodan unos teksta Korisnik izjavljuje da želi naručiti osobnu kupovinu određenih proizvoda, a Zastupnik će biti samo agent koji djeluje u ime Korisnika. Shodno gore navedenom, Kupac snosi isključivu odgovornost, a Kupac je taj koji bi, dođe li do bilo kakve situacije, bio odgovoran za bilo koji problem koji može proizaći iz prirode proizvoda (kao što je određena sankcija, građanska i/ili kaznena odgovornost, financijska odgovornost itd.). S tim u vezi, Korisnici bi trebali biti svjesni da Korpa aktivno sarađuje s vlastima svake zemlje u borbi protiv, među ostalim kaznenim djelima, prijevare, trgovine drogom, pranja novca, terorizma i krađe identiteta. Korisnik je stoga svjestan da Korpa može na njihov zahtjev otkriti državnim organima njegove/njezine podatke u svrhu sprječavanja i izbjegavanja činjenja ovih ili drugih kaznenih djela.

Kupac je svjestan i prihvaća da se opisi i, gdje je to primjenjivo, cijene ili fotografije proizvoda i/ili usluga dostupnih na Platformi temelje na podacima i dokumentima koje su dostavili Trgovci te stoga Korpa ne može pružiti nikakva jamstva u slučaju mogućih netačnosti takvih opisa, cijena i/ili fotografija.

Nadalje, Korisnik prihvaća da svi proizvodi koji se pojavljuju na platformi Korpa ovise o raspoloživosti i u tom smislu prihvaća mogućnost da prilikom izvršenja narudžbe proizvod i/ili usluga mogu biti nedostupni. Osim toga, cijena proizvoda podliježe neznatnim varijacijama zbog izmjena na prodajnom mjestu. Korpa zadržava pravo nastavka kupnje u slučaju promjene cijene do 30%. Ako je varijacija veća od navedenih 30%, Zastupnik će stupiti u kontakt s Korisnikom kako bi ga obavijestio o situaciji.

Korpa zadržava pravo povući bilo koji proizvod sa svoje platforme, kao i izmijeniti sadržaj svog lista s podacima u bilo kojem trenutku, a da pritom ne snosi bilo kakvu odgovornost.

10.1 Dostave istog dana

Korpa u određenim gradovima Kupcima pruža uslugu dostave za proizvode kupljene osobno od strane Zastupnika. Takva se narudžba može izvršiti kad god su ispunjeni sljedeći uvjeti u trenutku plaćanja:

Usluga mora biti aktivna tokom odabranog vremenskog razdoblja.

Roba koja se isporučuje mora biti u nekom od gradova i unutar područja u kojem Korpa djeluje.

Odredište se mora nalaziti u istom gradu kao i proizvod.

Naručeni proizvod(i) ne smije premašiti sljedeću veličinu: 40 cm x 40 cm x 30 cm.*

Maksimalna težina pojedinačne narudžbe bit će približno 9 kg.*

* Spomenute veličine i težine neće se primjenjivati na pretpostavke vozila omogućenih za ove količine.

 

10.2. Cijena i način plaćanja

Cijena proizvoda i/ili usluge bit će kako je navedena od strane Trgovca na Platformi. Međutim, Kupac zna da cijena nekih proizvoda može varirati u stvarnom vremenu zbog dostupnosti zaliha u poslovnim subjektima koji se pojavljuju na platformi te da će Kupac u svakom slučaju uvijek biti obaviješten o konačnom trošku prije plaćanja.

Kupac će biti u stalnom kontaktu sa Zastupnikom koji će djelovati u njegovo ime pri kupnji proizvoda i usluga. Svaku promjenu ili izmjenu Zastupnik mora poslati na odobrenje Kupcu prije izvršenja naloga. Ako Kupac želi navesti bilo kakve smjernice u vezi s narudžbom, on/ona će uvijek biti u mogućnosti izravno se obratiti Zastupniku koji izvršava nalog.

Isto tako, na razini portala za plaćanje Kupac će biti obaviješten o konačnoj cijeni i približnom vremenu isporuke u skladu s gore navedenim uvjetima dostavne službe društva Korpa.

Kupac može platiti proizvode i/ili usluge u gotovini ili kreditnom karticom. Kupac će prilikom narudžbe biti obaviješten o raznim mogućnostima plaćanja na području na kojem se usluga zatraži. Kako bi platio kreditnom karticom, Kupac mora poslati podatke o kartici putem Platforme kao načina plaćanja povezanog s njegovim računom. Korpa ne pohranjuje brojeve kartica na svoje poslužitelje i može vidjeti samo posljednje četiri znamenke kartice. Puni podaci pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluga platnog prometa koji vrše naplatu u ime društva Korpa. Kupci koji plaćaju kreditnom karticom neće imati dodatnih troškova zbog odabira ovog načina plaćanja. Sve navedeno u skladu je s uvjetima platne platforme navedenim u tački 6.1.

U slučaju plaćanja gotovinom Kupac mora platiti cijenu u trenutku isporuke proizvoda i/ili po završetku zadatka na mjestu isporuke. Kupac ne može odbiti plaćanje naknade za dostavu i/ili cijene naručenog proizvoda. Kupac može odbiti plaćanje usluge samo ako je do trenutka isporuke podnio pritužbu i primio odgovor od Korpa koji je povoljan za Kupca.

Ako se plaćanje usluge iz bilo kojeg razloga ne može naplatiti od Kupca, Kupčev će račun biti blokiran sve dok se situacija ne razriješi i dok ne podmiri dug.

10.3. Kućna dostava besplatnih materijala i ostale komercijalne radnje

Korpa zadržava pravo sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji s trgovinama, robnim kućama, poduzetnicima, profesionalcima (npr. tvrtke za prehrambenu industriju na masovnom tržištu, laboratorije, robne kuće, velike i male robne marke itd.) u svrhu slanja promotivnih obavijesti, uključujući i slanje besplatnih uzoraka prema narudžbi isporučenoj na adresu Korisnika. 

 

Posebni opći uvjeti korištenja usluge „SuperKorpa”

Korpa Korisnicima Platforme stavlja na raspolaganje kategoriju u kojoj mogu birati između niza proizvoda koji se, između ostalog, mogu naći u supermarketima, robnim kućama i/ili poslovnim subjektima namijenjenim pružanju osobne njege, tako da ih Zastupnici koji pristanu izvršiti narudžbu mogu dostaviti na adresu koju je dao korisnik.

Nakon odabira svojih preferiranih proizvoda Korisnici mogu, koristeći se mehanizmima dostupnim na Platformi, zatražiti podatke o alergenima u proizvodima, intolerancijama, sastavu i/ili podatke o nutritivnoj vrijednosti koji će se slati putem usluge razgovora namijenjene kontaktu ili Korisnikove e-adrese registrirane na Platformi. Korpa također može učiniti dostupnima onim korisnicima koji to zatraže informativne poveznice putem kojih mogu pronaći i pregledati takve informacije. Narudžbe putem usluge „SuperKorpa” ravnaju se prema gore navedenoj odredbi 10.1.

Posebni opći uvjeti korištenja za uslugu B2B poslovne platforme društva Korpa

Korpa ima platformu za slanje i isporuku proizvoda dostupnu kompanijama i profesionalcima. Ovaj se odjeljak primjenjuje na specifikacije usluga koje nudi Korpa na mrežnom mjestu https://business.Korpaapp.ba/. Opći uvjeti korištenja i sklapanja ugovora primjenjuju se na sve što nije obuhvaćeno ovim odjeljkom.

12.1. Predmet

Korisnik se može prijaviti u uslugu Korpa Business pomoću svojeg korisničkog imena i lozinke registriranih na Platformi za potrebe zahtjeva za preuzimanje i isporuku željenih proizvoda s jednog ili više mjesta preuzimanja i do jednog ili više mjesta isporuke, a njihov transport izvršit će izravno Zastupnici.

Usluge koje Korisnik zatraži na platformi Korpa Business neće podrazumijevati kupovinu proizvoda već samo posredničke usluge u isporuci željenih proizvoda s adrese za preuzimanje na adresu isporuke. 

12.2 Vrsta usluge

Tokom korištenja platforme Korpa Business Korisnici će moći birati između sljedećih vrsta usluga:

i)„Jednosmjerna narudžba”: Proizvodi se preuzimaju na jednoj lokaciji i dostavljaju na jednu adresu za dostavu. 

ii)„Povratna narudžba”: Proizvodi se preuzimaju na jednom mjestu, prebacuju na drugu adresu i vraćaju na početno mjesto (prva adresa). 

iii)„Narudžba s višestrukim preuzimanjem”: Postoji nekoliko adresa za preuzimanje i jedna adresa za dostavu.

iv)„Narudžba s višestrukim dostavama”: Postoji jedna adresa za preuzimanje i nekoliko adresa za dostavu. 

Svaka narudžba može imati polje za unos slobodnog teksta za svaku narudžbu tako da KORISNICI mogu dodati eventualne komentare svojim narudžbama u svrhu pojašnjenja Zastupniku. 

Nakon što je narudžba poslana, Zastupnik će otići do mjesta za preuzimanje koje je odredio Korisnik kako bi preuzeo Narudžbu/e zajedno s njihovom Potvrdom na Aplikaciji. Za preuzimanje Narudžbe Zastupnik mora predočiti Potvrdu narudžbe na Aplikaciji. Napokon, Zastupnik mora dostaviti Narudžbu na naznačenu adresu/e za dostavu.

Korisnici mogu besplatno otkazati Narudžbu sve dok je Zastupnik ne prihvati. Međutim, ako Korisnik otkaže Narudžbu koju je Zastupnik prihvatio, Korisnik će morati platiti 100 % cijene želi li otkazati narudžbu koja je već u toku.

Ako Zastupnik stigne na adresu za dostavu, a predviđeni primatelj Narudžbe ne pojavi se tokom 10 (deset) minuta čekanja i pokušaja komunikacije, Zastupnik mora vratiti Narudžbu na početnu adresu za naplatu, a Korpa će imati pravo teretiti Korisnika za dodatne troškove nastale u vezi s novom izvršenom uslugom.

Ako Korisnik ima problema prilikom slanja narudžbe, mora se obratiti službi za korisnike društva KORPA.

Poslovna platforma Korpa bit će dostupna u dane i vrijeme kad je platforma aktivna.

Veličina paketa koje mogu prenositi Zastupnici može u određenim okolnostima biti podložna ograničenjima. Proizvodi se moraju nalaziti u gradovima u kojima Korpa posluje, a njihova mjesta za preuzimanje i dostavu moraju se nalaziti u istom gradu i područjima u kojima Korpa djeluje.

12.3. Naknada za usluge

Cijena svake narudžbe sastojat će se od varijabilne naknade (uvećane za sve indirektne poreze koji se mogu primijeniti po zakonu) na temelju prijeđene udaljenosti (u km) (u daljnjem tekstu „Naknada”).

KORPA zadržava pravo izmjene cijena na temelju udaljenosti i/ili doba dana kad je Narudžba izvršena. 

U skladu s ovim uvjetima, Korisnici će imati pravo doznati približnu naknadu koju će morati platiti za svoju narudžbu prije nego ona bude poslana. Naknada može varirati ako dođe do događaja više sile koji su izvan kontrole društva Korpa i koji rezultiraju povećanjem naknade koja se naplaćuje. Korpa će također u ime Korisnika plaćati naknadu Zastupniku. Naknada se također može povećati ako Korisnik Zastupniku naknadno daje informacije poput promjene adrese preuzimanja i/ili dostave ili dodavanje adresa početnoj narudžbi.

Plaćanje za pruženu uslugu može se izvršiti na sljedeće načine, a Korisnik ih slobodno bira:

Kreditna kartica: Korisnici mogu pojedinačno platiti svaku narudžbu korištenjem kreditne kartice na isti način i pod istim uvjetima kako je navedeno u Općim uvjetima korištenja i sklapanju ugovara. 

Mjesečna plaćanja / trajni nalozi: KORPA će naplatiti ukupni iznos koji je Korisnik ostvario u svakom kalendarskom mjesecu izravnim terećenjem na temelju podataka koje je pružio Korisnik.

Ako trajni nalog bude otkazan i stoga se ne može naplatiti odgovarajući iznos, iznos koji Kupac duguje teretit će se na kreditnu karticu povezanu s njim/njom istog dana kad KORPA bude obaviješten o nemogućnosti naplate putem trajnog naloga. U takvom slučaju Kupac mora snositi troškove koji proizlaze iz nemogućnosti naplate putem trajnog naloga  (npr. bankovne troškove).

Kupnja alkohola

Korisnici koji pošalju narudžbu koja uključuje kupnju i/ili isporuku alkoholnih pića putem platforme moraju biti punoljetni, tj. imati 18 godina ili više. Prilikom narudžbe koja uključuje alkoholna pića Korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina. Korpa zadržava pravo odbijanja narudžbe za kupnju i/ili isporuku alkohola bilo kojoj osobi koja ne može dokazati da ima najmanje 18 godina.

Ova klauzula primjenjivat će se na isti način na bilo koji drugi sličan proizvod i/ili uslugu koju Korisnik naruči putem Platforme, a koji su rezervirani za osobe starije od 18 godina prema važećim zakonima.

Slično tome, u onim slučajevima i gradovima u kojima je prodaja i/ili isporuka alkoholnih pića ograničena tokom određenog vremenskog razdoblja, Korisnik je odgovoran za to da narudžbe šalje samo u vrijeme dopušteno prema važećem zakonodavstvu. Korpa zadržava pravo odbijanja narudžbe za kupnju i/ili isporuku alkohola izvan dopuštenog vremena.

 

Proizvodi iz ljekarni

U skladu s važećim propisima, Korpa ne prodaje niti oglašava lijekove za ljudsku upotrebu putem Platforme. Zastupnici djeluju kao agenti onih korisnika koji putem platforme naručuju lijekove koji se izdaju bez recepta za ljudsku upotrebu. 

U svim slučajevima Korpa jamči Korisnicima dostupnost savjeta ljekarnika prije naručivanja lijekova. U tu svrhu KORPA je omogućio polje POSEBNI ZAHTJEV tako da ga u slučaju sumnje Korisnik može iskoristiti za savjetovanje s ljekarnikom koji će izdati proizvod(e), a sve to kako bi se osiguralo da ljekarnik može izdati ispravan proizvod.

U svakom slučaju, Korpa ne prihvaća nikakvu odgovornost za Korisnike koji koriste proizvode naručene u ljekarni ili odgovornost za količinu i/ili stanje proizvoda koji se izdaju u ljekarnama.

Osim toga, Platforma može dati ljekarni koja izdaje lijek koji je naručio Korisnik njegovo/njezino korisničko ime i broj telefona kako bi mogli odgovoriti na pitanja Korisnika. Ovo otkrivanje podataka će u svakom slučaju biti predmetom izričite i nedvosmislene autorizacije od strane Korisnika u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka. 

Pravila dostave zabranjenih artikala

Nesveobuhvatni popis primjera:

      

Alkohol i duhanski proizvodi    Dostava alkohola i duhanskih proizvoda može biti ograničena ili zabranjena u određenim zemljama i/ili gradovima u kojima djeluje Platforma.

Životinje i vrste regulirane zakonom    Životinjski dijelovi ili tekućine; zabranjene sjemenke, štetne biljke; regulirane biljke ili drugi organizmi (uključujući njihove nusproizvode) koji su ugroženi ili čija je trgovina regulirana zakonima.

Dječja pornografija    Pornografski materijal koji uključuje djecu ili sadržaj koji se može smatrati erotskom pedofilijom.

Softver i medijski sadržaji sa zaštićenim autorskim pravima    Neovlaštene kopije knjiga, glazbe, filmova i drugih zaštićenih ili licenciranih materijala, uključujući ispravno označene kopije; i neovlaštene kopije softvera, videoigara i drugih zaštićenih ili licenciranih materijala, uključujući OEM-ove ili druge proizvode koji uzrokuju slanje neželjenih poruka.

Krivotvorine i neovlašteni proizvodi    Kopije ili imitacije dizajnerskih proizvoda ili druge robe; predmeti koji pripadaju slavnim osobama koje obično zahtijevaju provjeru autentičnosti; lažne autograme; strana valuta; marke; ulaznice; ili druga neovlaštena roba.

Uređaji ili alati za zaobilaženje sigurnosnih mjera    Modemi, čipovi ili drugi uređaji za demontažu mjera tehničke zaštite, kao i za digitalne uređaje, uključujući otključavanje iPhone uređaja.

Droge    Kontrolirane tvari, narkotici, ilegalne droge i s njima povezan pribor, uključujući psihoaktivne i biljne droge kao što su psihodelične gljive, kao i materijali koji promiču njihovu upotrebu; ili legalne tvari kao što su stabljike i biljke koje dolaze u obliku koji sugerira da ih treba progutati, udahnuti, ekstrahirati ili koristiti na bilo koji drugi način koji može rezultirati istim učinkom kao nezakonita tvar, lijek ili komponenta ili koja nema dokazane koristi za zdravlje.

Kockanje i klađenje    Listići za loto, klađenje, registracije/članstva na mrežnim stranicama za klađenje i s tim povezani materijali. Dopušteni promotivni materijali fizičkih casina.

Proizvodi koji se prodaju u ljekarnama    Dostave farmaceutskih proizvoda mogu biti ograničene ili zabranjene u određenim zemljama  i/ili gradovima u kojima Platforma djeluje. Lijekovi koji se izdaju na recept možda neće moći biti naručeni/isporučeni. Lijekovi koji se izdaju bez recepta, pomoćni medicinski proizvodi, kao i svi drugi proizvodi za higijenu, prehranu ili sličnu ljudsku upotrebu koji se prodaju u ljekarnama podliježu nalogu koji je Korisnik dao Zastupniku i onome što ljekar može smatrati prikladnim.

Materijali za hackiranje i crackiranje    Priručnici, vodiči, informacije ili oprema koja krši zakon tako što oštećuje ili omogućuje neovlašten pristup softveru, poslužiteljima, mrežnim mjestima ili drugim zaštićenim entitetima.

Ljudsko tijelo    Organi ili drugi dijelovi tijela; tjelesne tekućine; matične stanice; embriji.

Ukradena ili ilegalna roba    Materijali, proizvodi ili informacije koje promoviraju ilegalnu robu ili olakšavaju nezakonite radnje; roba koja ne pripada osobi ili koju osoba nema pravo prodati; roba proizvedena kršenjem prava trećih strana; roba koja krši ograničenja uvoza, izvoza ili označavanja; motorna vozila koja podliježu ograničenjima u prijenosu. Vi (Korisnik Korpa) ste isključivo i u potpunosti odgovorni za provjeru da su svi artikli autentični i zakoniti.

Nezakonita telekomunikacijska oprema    Uređaji za prijem satelitskih signala bez plaćanja, ilegalni proizvodi za modifikaciju mobilnih telefona i druge opreme.

Uvredljivi materijali    Roba, pisani materijali, proizvodi ili drugi materijali koji:

• Kleveću bilo koju osobu ili grupu ljudi na temelju njihove rase, etničkog podrijetla ili zemlje podrijetla, vjere, spola ili bilo kojeg drugog faktora.

• Kleveću bilo koju osobu ili grupu ljudi koji su zaštićeni od klevete relevantnim zakonima (npr.

• Veličaju i potiču nasilje.

• Promiču netoleranciju i mržnju.

• Promiču ili podržavaju članstvo u terorističkim skupinama ili ostalim organizacijama koje su zabranjene zakonom.

• Kose se s javnim moralnim načelima.

Uvredljivi proizvodi povezani s kaznenim djelima    Fotografije ili predmeti s mjesta zločina, kao što su osobne stvari povezane s kriminalcima ili kaznenim djelima.

Materijali visoke vrijednosti    Rasprodaja rijetkog ili vrijednog kamenja ili materijala.

Kulturno zaštićeni artefakti    Materijali obuhvaćeni Konvencijom UNESCO-a iz 1970. o sredstvima za zabranu i sprječavanje neovlaštenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva nad kulturnim dobrima ili druge robe čija je prodaja, izvoz ili prijenos ograničen zakonom; artefakti, pećinske formacije (stalaktiti i stalagmiti);

Pirotehnička sredstva i opasne tvari koje zahtijevaju posebno odobrenje    Pirotehnička sredstva i srodna roba na tržištima na kojima je regulirana njihova opskrba, kao i tvari kao što su benzin ili propan.

Uređaji povezani s prometom    Radari, nosači registarskih pločica, uređaji za nezakonit utjecaj na promet i slični proizvodi.

Oružje    Vatreno oružje, streljivo i drugi predmeti, uključujući bez ograničenja vatreno oružje, noževe koji se ne mogu otkriti ili se lako skrivaju, oružje za borilačke vještine, prigušivači, spremnici za streljivo ili streljivo.

Novac i strana valuta    Strana valuta ili valute osigurane plemenitim metalima, kao i novčanice, kovanice ili druge vrijednosnice

Osnovna i srednja škola / Djeca korisnici    Zadržavamo pravo odbijanja narudžbi od korisnika koji su maloljetni. Osim toga, zadržavamo pravo odbijanja narudžbi na bilo kojoj lokaciji u blizini osnovne ili srednje škole, kao i pravo na traženje zadovoljavajućih dokaza o nečijoj dobi.

Zlouporaba platforme / Vrijeđanje    Nećemo tolerirati korištenje uvredljivog jezika ili uvredljivih stavova prema našoj kompaniji ili honorarnim djelatnicima.

 

Geolokacija

Korpa može prikupljati, upotrebljavati i dijeliti tačne podatke o lokaciji, uključujući geografski položaj računala Korisnika ili mobilnog uređaja u realnom vremenu, pod uvjetom da je to odobreno od strane Korisnika. Navedeni podaci o lokaciji mogu se prikupljati i upotrijebiti od strane Korpa kako bismo Korisnicima prikazali mjesto polazišta i/ili odredišta dostave. U tom smislu, Korisnici izričito pristaju na to da se njihovi podaci o geolokaciji dijele s drugim korisnicima i dobavljačima kako bi uspješno izvršili traženi zadatak u bilo kojem trenutku. Korisnici mogu odabrati onemogućavanje geolokaciju na svojim uređajima kako je navedeno u Pravilima o zaštiti privatnosti podataka.

Korisnici su odgovorni za unos tačnih adresa za preuzimanje i dostavu. U tom smislu, Korpa neće preuzimati bilo kakvu odgovornost za pogreške ili propuste u navođenju takvih adresa od strane Korisnika.

 

Obveze Korisnika

Korisnici su u potpunosti odgovorni za propisnu upotrebu i pristup svom profilu i drugim sadržajima Platforme u skladu s važećim zakonodavstvom, bilo međunarodnim ili nacionalnim, zemlje iz koje upotrebljavaju Platformu, kao i načelima dobre vjere, morala, općeprihvaćenih običaja i javnog reda i mira. Konkretno, obvezuju se strogo se pridržavati ovih Općih uvjeta korištenja.

Korisnici su odgovorni za tačan unos svojih pojedinačnih korisničkih imena i lozinki koji moraju biti neprenosivi i dovoljno složeni te za to da ne upotrebljavaju ista korisnička imena i lozinke kao na drugim platformama, a sve kako bi zaštitili svoj račun od prijevarne upotrebe trećih strana koji ne pripadaju platformi.

Korisnici se moraju suzdržati od upotrebe svog profila i drugih sadržaja Platforme u nezakonite svrhe ili s nezakonitim rezultatima koji štete pravima i interesima trećih strana ili koji na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti, utjecati na Platformu ili na njezin sadržaj i usluge. Osim toga, zabranjeno je ometati normalnu upotrebu ili korištenje Platforme drugim korisnicima.

Korpa se ne može smatrati odgovornom za uređivanje sadržaja Platforme i izričito navodi kako se ne identificira ni s kojim od mišljenja koja mogu biti dana od strane korisnika Platforme, a čije će posljedice biti isključiva odgovornost njihovih autora.

Svaka osoba koja prekrši gore navedene obveze bit će odgovorna za svaki gubitak ili štetu koju prouzrokuje. Korpa ne prihvaća odgovornost ni za kakve posljedice, gubitke ili oštećenja koja mogu nastati kao posljedica takve nezakonite upotrebe ili pristupa trećih osoba.

Općenito, korisnici se obvezuju, primjerice, ali bez ograničenja:

 Da će se suzdržavati od mijenjanja ili modificiranja Platforme, u cijelosti ili dijelom, zaobilazeći, onemogućavajući ili na bilo koji drugi način manipulirajući njezinim funkcijama ili uslugama;

Suzdržati se od kršenja prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili pravila o zaštiti osobnih podataka;

Da će se suzdržavati od korištenja platformom radi uvrede, klevetanja, zastrašivanja ili uznemiravanja drugih Korisnika ili napada na njihov ugled;

Da će se suzdržavati od pristupanja računima e-pošte drugih korisnika;

Suzdržati se od uvođenja računalnih virusa, oštećenih datoteka ili bilo kojeg drugog softvera koji može uzrokovati štetu ili promjenu sadržaja ili sistema Korpa ili trećih strana;

Suzdržati se od slanja masovnih i/ili ponavljajućih poruka e-pošte određenom broju osoba ili slanja adresa e-pošte trećih strana bez njihovog pristanka;

Suzdržati se od oglašavanja robe ili usluga bez prethodnog pristanka kompanije Korpa.

Svaki Korisnik može prijaviti drugog Korisnika ako vjeruje da je ovaj prekršio ove Opće uvjete korištenja. Slično tome, bilo koji Korisnik može obavijestiti Korpa o svakoj zlouporabi ili kršenju ovih Uvjeta putem obrasca za kontakt. Korpa će provjeriti takva izvješća što je prije moguće i poduzeti sve korake koje smatra prikladnima, zadržavajući pravo ukloniti i/ili suspendirati bilo kojeg Korisnika s Platforme zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja. Nadalje, Korpa zadržava pravo na uklanjanje i/ili obustavu bilo koje poruke s nezakonitim ili uvredljivim sadržajem bez prethodnog upozorenja ili naknadne obavijesti.

 

Odjava registracije Korisnika

Korisnici se mogu odjaviti s platforme slanjem e-poruke putem obrasca za kontakt.

 

Odgovornost društva Korpa

Korisnici su odgovorni za postojanje potrebnih usluga i opreme za pregledavanje Interneta i pristup platformi. Korisnici mogu prijaviti sve incidente ili poteškoće pri pristupanju Platformi Korpa putem obrasca za kontakt, a Korpa će analizirati incident i uputiti korisnika kako ga riješiti što je prije moguće.

Korpa ne kontrolira i nije odgovorna za sadržaj koji su Korisnici prenijeli putem Platforme, već su Korisnici isključivo odgovorni za zakonitost takvih sadržaja.

Korpa neće biti odgovorna ni za kakve prekide usluge, pogreške u povezivanju, nedostupnost, greške u usluzi pristupa internetu, prekide interneta ili bilo koja druga pitanja koja nisu pod kontrolom Platforme Korpa.

Korpa ne prihvaća nikakvu odgovornost ni za kakve sigurnosne pogreške koje mogu nastati ili bilo kakvu štetu koja može nastati na računalnom sistemu Korisnika (hardver i softver), ili na datotekama ili dokumentima pohranjenim u njemu:

Prisutnost virusa u računalnom sistemu Korisnika ili mobilnom telefonu koji se koristi za povezivanje sa sadržajima i uslugama Platforme;

Neispravan rad preglednika;

Korištenje zastarjelih verzija.

 

Odgovornost za sadržaj

Korpa ne kontroliše (i nije obvezna kontrolisati) način na koji se Korisnici koriste Platformom. Stoga ne jamči da se Korisnici koriste Platformom u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja ili na oprezan i/ili razborit način. Korpa ne provjerava (i nema obvezu provjeravati) identitet Korisnika ili istinitost, trenutnu valjanost, potpunost i/ili autentičnost podataka koje su poslali Korisnici.

Korpa neće provjeravati proizvode koji su poslani ili isporučeni narudžbama poslanim putem Platforme. I Korisnik i Zastupnik stoga oslobađaju Korpa od bilo kakve odgovornosti koja može proizaći zbog dostupnosti i/ili prijevoza proizvoda koji zahtijevaju posebna dopuštenja ili licence, ili pak proizvoda zabranjenih bilo kojim nadležnim  zakonodavstvom, kako je opisano (kao primjer, bez ograničenja) u Odredbi 15. gore. Ako društvo Korpa postane svjesno da Korisnik i/ili Zastupnik upotrebljavaju Aplikaciju za prijevoz zabranjenih proizvoda, Korpa može pokrenuti internu istragu radi utvrđivanja činjenica, poduzeti sve potrebne pravne radnje i/ili blokirati Korisnika ili Zastupnika u pitanju sve dok istraga ne bude okončana. Mjere dostupne društvu Korpa uključuju dostavljanje podataka i informacija o Korisnicima i Zastupnicima državnim organima.

Korpa odbacuje bilo kakvu odgovornost za štete bilo koje vrste koje mogu nastati uslijed nezakonite upotrebe Platforme od strane Korisnika ili zbog neistinitih ili informacija koje više nisu valjane, a koje su Korisnici dostavili drugim Korisnicima, kao i zbog informacija koje su nepotpune i/ili lažne, za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja može nastati uslijed lažnog predstavljanja Korisnika kao treće strane u bilo kojoj vrsti komunikacije putem Platforme. Korpa posebice ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje aplikacije ili za bilo koje narudžbe koje treća strana može poslati s Korisnikova računa.

Bez obzira na gore navedeno, Korpa zadržava pravo da u potpunosti ili djelomično ograniči pristup Platformi određenim Korisnicima, kao i da otkaže, obustavi, blokira ili ukloni određene vrste sadržaja pomoću odgovarajućih tehnoloških alata ako postane svjesna da su aktivnosti ili pohranjeni podaci nezakoniti ili štetni za prava ili vlasništvo treće strane. U tom smislu, Korpa može uspostaviti filtre koji su potrebni za sprječavanje uporabe usluge za prijenos nezakonitog ili štetnog sadržaja na internet. Kad učine neki sadržaj dostupnim putem Platforme, Korisnici dodjeljuju Korpi sva prava na korištenje koja proizlaze iz tako poslanog sadržaja.

 

Nema jamstava dodjele zadataka ili plaćanja

Korpa ne daje nikakva jamstva u pogledu autentičnosti, tačnosti, novosti, pouzdanosti, zakonitosti ili nekršenja prava trećih osoba od strane Zastupnika. U tom smislu, Korisnici izjavljuju kako razumiju da je KORPA platforma čija je glavna aktivnost posredništvo; drugim riječima, povezuje Korisnike i Zastupnike te shodno tome ne prihvaća nikakvu odgovornost koja proizlazi iz informacija koje daju Zastupnici ili za bilo kakav gubitak ili štetu koji bi mogli nastati uslijed njihovog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja. Kad se narudžba pošalje putem aplikacije i Zastupnik je prihvati, uspostavlja se direktan odnos između Korisnika i Zastupnika. Korpa nije stranka u ovom odnosu i samo stavlja Aplikaciju na raspolaganje kako bi omogućila Stranama komunikaciju i slanje onoliko narudžbi koliko je potrebno. Korpa stoga nikada neće biti odgovorna za dostupnost Zastupnika ili za njihovo adekvatno i zadovoljavajuće izvršavanje zadataka.

Korpa ne daje nikakve izjave ni potvrde u vezi sa Zastupnicima, njihovim identitetom i dodatnim informacijama. Bez obzira na gore navedeno, Korpa može potencijalno provoditi dodatne provjere i pokretati postupke osmišljene da pomognu u provjeri ili potvrdi identiteta Zastupnika. U tom smislu, kad Korisnik ostvari status Zastupnika, to jednostavno znači da je navedeni Korisnik dovršio relevantni postupak registracije i prihvatio ove Opće uvjete korištenja i sve druge specifične uvjete koji se mogu odnositi na njega/nju. Takav status ne podrazumijeva ni certifikaciju ni potvrdu od strane Korpa što se tiče pouzdanosti, prikladnosti i/ili sigurnosti Korisnika.

Korpa stoga preporučuje Korisnicima da uvijek obrate punu pozornost prilikom dodjele zadatka određenom Zastupniku.

Postajući članovima Platforme, Korisnici prihvaćaju da će bilo koje žalbe koje žele podnijeti zbog pravne odgovornosti koja proizlazi iz radnji ili propusta drugih korisnika platforme ili trećih strana biti ograničene na te Korisnike ili treće strane, te da nikakva tužba za odgovornost ne može biti usmjerena protiv Korpe.

 

Ažuriranja i dodaci Platformi

Korpa zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja, Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Korisnici moraju pažljivo pročitati ove Opće uvjete prilikom pristupanja Platformi. U svakom slučaju, prihvaćanje Općih uvjeta bitan je korak prije pristupa uslugama i sadržajima dostupnih putem platforme Korpaapp.

Osim toga, Korpa zadržava pravo na ažuriranje, izmjene ili brisanje informacija sadržanih na platformi u bilo koje vrijeme i bez potrebe za prethodnom obavijesti, s obzirom na njihov izgled, uvjete prezentacije i pristupa, a da pritom ne prihvati bilo kakvu odgovornost u vezi s navedenim. Korpa ne jamči za izostanak svih pogreški ili prekida prilikom pristupanja Platformi ili njezinim sadržajima ili da će uvijek biti ažurirana. Bez obzira na gore navedeno, Korpa će, osim u slučaju okolnosti koje to otežavaju ili onemogućavaju, poduzeti sve korake za ispravljanje takvih pogrešaka, vraćanje komunikacije i ažuriranje sadržaja čim postane svjesna grešaka, nedostupnosti ili zastarjelih sadržaja.

 

Intelektualno vlasništvo

Korpa je vlasnik ili nositelj licence za sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva koja se nalaze na Platformi, kao i sadržaja kojima se može pristupiti putem nje. Prava na intelektualno vlasništvo Platforme, kao i tekst, slike, grafički dizajn, struktura pregledavanja, informacije i sadržaji na njoj vlasništvo su društva Korpa koje ima isključivo pravo na korištenje tih prava na bilo koji način, osobito prava na reprodukciju, distribuciju, objavljivanje i izmjene, u skladu sa zakonodavstvom o pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Unatoč gore navedenom, Korpa možda nije vlasnik ili nositelj licence za sadržaje poput naziva ili slika, između ostalog, društava s kojima Korpa nema poslovni odnos. U takvim slučajevima Korpa dobavlja sadržaj iz javno dostupnih izvora, a Korpa se ni u kojem slučaju neće smatrati povezanom s bilo kojim pravom koje pripada Korpi.

Ovlaštenje dano Korisniku za pristup platformi ne podrazumijeva odricanje, prijenos, licenciranje ili potpuno ili djelomično dodjeljivanje prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva od strane društva Korpa. Zabranjeno je brisanje, zaobilaženje ili bilo kakvo manipuliranje sadržajem platforme Korpa. K tome, modificiranje, kopiranje, ponovno korištenje, iskorištavanje, reproduciranje, objavljivanje, izrada drugih ili naknadnih publikacija, učitavanje datoteka, slanje poštom, prijenos, upotreba, obrada ili distribucija na bilo koji način svih ili samo nekih sadržaja sadržanih na platformi Korpa zabranjene su u javne ili komercijalne svrhe, osim ako je Korpa za to dala izričito pismeno ovlaštenje ili je, ako je primjenjivo, to učinio vlasnik dotičnih prava.

Svaki Korisnik koji dijeli bilo koji sadržaj bilo koje vrste putem Platforme i koji tvrdi da ima potrebna prava da to čini, oslobađa Korpa od bilo kakve odgovornosti u pogledu sadržaja i zakonitosti dostavljenih informacija. Pružajući sadržaj putem Platforme Korisnici dodjeljuju Korpa, besplatno i u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonodavstvom, prava na korištenje te prava na intelektualno ili industrijsko vlasništvo koje proizlaze iz takvog sadržaja.

 

Izdvajanje

Ako se utvrdi da je bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta proglašena po zakonu ništavnom ili je osporena, smatrat će se kako nije uključena. Takva izjava o ništavnosti neće uzrokovati ništavnost ostatka Ugovora, a predmetni Ugovor ostaje valjan i na snazi između Strana.

 

Mjerodavno zakonodavstvo

Odnos između društva KORPA i Korisnika uređivat će se i tumačiti u skladu s Općim uvjetima čiji će se sastav, valjanost i izvršenje biti uređen zakonom Bosne I Hercegovine; i svi sporovi moraju se iznijeti sudovima u Sarajevu, osim ako Korisnik ne zatraži da se iznesu sudovima koji su primjenjivi u njegovom ili njenom mjestu stanovanja.