Korpa.ba

2CO servis za online plaćanje

Sva plaćanja na našem sajtu www.korpa.ba obavljaju se posredstvom kompanije 2Checkout. Web site www.korpa.ba je u vlasništvu Menažer Kompanije. Naša kompanija je sertifikovani prodavac kompanije 2CheckOut.
Korišćenje ovog servisa je dozvoljeno samo registrovanim korisnicima. Registracija je BESPLATNA i potrebno ju je obaviti samo jednom. Naša kompanija koristi moderne alate za zaštitu vaše privatnosti. Brojeve vaših kreditnih kartica uopšte ne čuvamo u našoj bazi, a naplata kreditnih kartica se vrši preko kompanije 2CheckOut koja je obezbjedila sve potrebne sigurnosne sertifikate za obavljanje ove djelatnosti. Više o komapaniji 2CheckOut i sigurnosnim sertifikatima koje ona koristi možete pročitati na njihovom sajtu www.2checkout.com.

Privatnost podataka

  • Naša kompanija ne čuva podatke o brojevima kreditnih kartica u našim bazama podataka, bilo lokalno ili na Internet-u.
  • Radi vaše zaštite, 2Checkout nam ne dozvoljava ni naplatu većeg iznosa ni uvid u vaš broj kreditne kartice. Vidimo samo broj transakcije koji se šalje na naplatu ili otkazuje prema vlasniku kartice. Za svaku transakciju 2Checkout će vam poslati potvrdu na e-mail.
  • 2Chekout servis za online plaćanje ima sve validne međunarodno priznate sigurnosne sertifikate.
  • Prenos podataka sa vašeg računara do servisa za online plaćanje koji vrši provjeru podataka uvijek je šifrovan (SSL) i ne može se prisluškivati.
  • Vaše kontakt informacije nećemo prodati ili dati na korišćenje fizičkim ili pravnim licima.
  • Slanje povremenih informacija o našim novim proizvodima i uslugama putem email-a ćemo vršiti samo ukoliko se vi sa tim predhodno složite.

Početna stranicaPočetna stranica

Korpa  

(prazno)
2checkout.com